OMEGA PLUS

Ako želite sigurnost bez kompromisa, kvalitet i izdrživost, obezbedite sebi naša sigurnosna vrata. Mir, sigurnost i kvalitet je ono što Vam garantujemo.

Kotorska 34, Novi Sad, Srbija
+381 21 505 783
omegaplus@sbb.rs

Poslovni podaci:
PIB: 104438405
Matični broj: 20164441
Tekući račun: 170-30015566000-89